Osmičkový uzel

Používá se k navázání na lano, k upevnění lana ke kotevnímu bodu. Nemá snahu se rozvazovat. Je možné jej použít i k svázání dvou lan (uzel se uváže na jednom konci a druhý konec se protisměrně provlékne - viz. obrázek). Pevnost uzlu je asi 55% nosnosti lana.Devítkový uzel

Používá se jako alternativa k uzlu osmičkovému (při vázání se udělá na osmičkovém uzlu o jednu otočku navíc). V porovnání s osmičkovým uzlem je objemnější, zato má vyšší pevnost - cca. 70%.

Dračí smyčka

Stejně jako uzel osmičkový se používá k navázání na lano. Pozor - uzel má snahu se v nezatíženém stavu rozvazovat! Proto se doporučuje při jeho použití volný konec zajistit pojistným uzlem (poloviční rybářský uzel). Pevnost je oproti uzlu osmičkovému nižší, asi 50%.

Y

Uzel vychází z osmičkového a má všechny jeho výhody. Používá se k navázání lana ke dvěma kotevním bodům. Smyčky jsou vzájemně nastavitelné. Pozor - max. úhel smyček nesmí přesáhnout 120° (doporučuje se 90°). Při úhlu 120° působí na každý z kotevních bodů síla rovna váze lezce. Je-li úhel větší, kotvení i lano jsou extrémně namáhána (silou větší, než je váha lezce).

Poloviční lodní smyčka

Používá se pro dynamické jištění popř. pro slanění.

Dvojitý rybářský uzel

Uzel, kterým se k sobě spojují dvě lana. Pokud je použit ve vertikále mězi dvěma kotevními body, pak se na volném spodním konci uváže např. osmičkový uzel, což při překonávání uzlu umožní zajištění lezce. Uzly, které tvoří rybářský uzel, by neměly být uvázány zrcadlově (viz. obrázek), jinak při dotažení na sebe řádně nepřilehnou.Prusík

Používá se k zajištění nebo lezení na laně (může nahradit stoupací pomůcky - jumara). Pokud není uzel zatížen, lze jej po laně posouvat. Průměr smyčky musí být menší, než průměr lana, jinak uzel prokluzuje.


Pokud zjistíte jakékoli poškození lan či kotevních bodů, okamžitě informujte vedoucího akce a též předsedu, není-li na akci přítomen. Proveďte zápis do deníku akcí dané lokality.
Hlavní zásady při instalaci lan:

Dále viz. Bezpečnostní směrnice (oddíl VI. Zásady při speleoalpinismu)