Obr.: Katedrála Moravského krasu


Skupina amatérských speleologů je Základní organizací České speleologické společnosti. Jejím zájmem je zejména výzkum Skleněných dómů Punkevních jeskyní. Dómy byly objeveny skupinou Prof. Karla Absolona koncem r. 1920 a byly pojmenovány podle nalezené průsvitné krápníkové výzdoby.

Dómy jsou pokračováním Masarykova dómu na vodní plavbě. Průzkumné práce s cílem proniknout šachticí do níže položených aktivních řečišť byly realizovány v Divokém dómu v místě podzemního ponoru vod. Práce na hloubení šachty byly v roce 1988 z technických i bezpečnostních důvodů zastaveny. Zatápěná šachtice dosáhla hloubky 12 m pod úroveň hladiny Punkvy. Poté bylo započato s průkopovými pracemi v jz. části Divokého dómu a v květnu 1989 se podařilo skupině proniknout do rozměrného dómu, nazvaného Katedrála Moravského krasu. Katedrála se vyznačuje množstvím egutačních jamek a zemních pyramid. Na přelomu roku 1989 a 1990 se začala hloubit průzkumná šachtice při úpatí jz. stěny dómu. Šachta v hloubce 3,4 m přešla v horizontální chodbu s nevýrazným stropním korýtkem. Byla prokopána do vzdálenosti 65 m ve směru na JZ. V současné době práce na šachtě stagnují z důvodu obtížného transportu vytěženého materiálu a takřka nedýchatelného ovzduší.

Katedrála ve vyšších patrech navazuje na další jeskynní prostory. Horolezecký výzkum byl v únoru 1993 korunován objevem horních pater s bohatou výzdobou o délce asi 500 m a ve výšce přes 100 m nade dnem Katedrály. Protože se prostory nachází těsně pod povrchem Macošské plošiny, byl později proražen druhý, horní vchod do jeskyně. Horní patra jsou přístupná jen pomocí lezecké jednolanové techniky.

Obr.: Bývalá základna u Punkevních jeskyní, dnes srovnaná se zemí